Γιορτάζοντας 27χρόνια στο χώρο του αγωνιστικού Go-kart

Η ΜΑΙΤΟS KART RACING γιορτάζοντας 27χρόνια στο χώρο του αγωνιστικού Go-kart προσφέρει τα καλύτερα πακέτα αγόρων για το 2016!

1. OTK mini kart mercury 2015 – micro mini rotax evo : 4150e*
2. OTK Kosmic Mercury 2015 – Rotax Max Junior evo : 6330e*
3. OTK Kosmic Mercury 2015 – Rotax Max Senior evo : 6450e*
4. OTK Kosmic Mercury 2015 -DD2 Rotax evo : 7540e *
kart 1